Gå til hovedindhold

Om Fritidsvejledning

Dette tilbud er til dig der har brug for hjælp til at komme i gang med en fritidsaktivitet. Her kan du få rådgivning om aktiviteter på Frederiksberg, hjælpe med den første kontakt til foreningen og evt. en frivillig følgeven der kan give støtte til en god start i foreningslivet.

Indhold

  Dele af ordningen er begrænset til børn og unge under 18 år samt nytilkomne flygtninge der har boet i landet i mindre end 5 år.

  Har du spørgsmål fx inden du udfylder blanketten, er du velkommen til at kontakte os på mail via fritidsvejledning@frederiksberg.dk eller telefon 2898 1821

  Dette er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om mulige fritidstilbud. Vejledningen foregår telefonisk eller via. mail.

  Derudover er der mulighed for støtte til, at tage kontakt til foreningen for at aftale de første prøvegange og til indmelding i foreningen. Familien kan selv tage afsted til aktiviteten.

  Udfyld blanketten nedenfor, så kontakter vi dig for at høre nærmere. 

  Hvis du er over 18 år og kun ønsker vejledning i fritidsaktivitets muligheder på Frederiksberg, kan du kontakte os på fritidsvejledning@frederiksberg.dk 

  Dette tilbud henvender sig til børn og unge i aldersgruppen 5-18 år, der ønsker støtte til at blive en del af et aktivt firtidsliv. Dette forløb sker sammen med en frivillig FritidsGuide fra Red Barnet, der følger barn og familie afsted til fritidsaktiviteten med henblik på at introducere dem til foreningslivet og dets normer. Et forløb løber i en begrænset periode og variere efter barnets og familiens behov. Du kan læse mere om Red Barnets tilbud her.

  Red Barnet hjælper børn og unge i udsatte positioner, til at blive en del af foreningslivets positive fællesskaber. Dette gør de bl.a. ved at:

  • Guide familien til at vælge aktivitet – der passer til barnet men også til forældrene (økonomi, afstand til aktivitet mm.)
  • Introducere barn/forældre til foreningslivet og dets normer
  • Styrker barnets selvtillid og tro på, at de passer ind i foreningslivet
  • Følger barnet – og forældrene til aktiviteten
  • Klæder forældrene på til at kunne træde ind i foreningslivet så de kan bakke op om barnets fritidsaktivitet efter endt følgeskab

  Udfyld blanketten nedenfor hvis dette kunne have jeres interesse.

  Frederiksberg Fritidspas giver mulighed for at børn, unge og nytilkomne flygtninge kan få økonomisk støtte til at betale kontingentet til en fritidsaktivitet (max 2.000 kr. pr år). Fritidspasset kan bruges til aktiviteter i folkeoplysende foreninger eller aftenskole. Fritidspasset kan ikke bruges til at betale medlemskab hos private fritidsudbydere, som f.eks. fitnesscentre og visse danse- og rideskoler og heller ikke til sommerlejre eller stævner.

  Tildeling af fritidspas forudsætter, at man ikke er tilmeldt andre fritidsaktiviteter end den, som fritidspasset dækker.

  Hvem kan få et Fritidspas?

  Børn og unge (0-18 år), hvor:

  • hjemmet ikke har mulighed for at betale kontingent for fritidsaktiviteten
  • der mangler tilstrækkelig opbakning fra hjemmet, for at starte til eller fortsætte i en fritidsaktivitet
  • det vurderes gavnligt for barnet/den unge at deltage i en fritidsaktivitet.

  Nytilkomne flygtninge uanset alder, der er kommet til Danmark indenfor de seneste 5 år og som har bopæl i Frederiksberg Kommune, kan også modtage fritidspas.

  Alle der modtager fritidspas skal kunne rummes i foreningen uden særlige foranstaltninger.

  For at ansøge om fritidspas udfyldes blanketten nedenfor

  Denne pulje er til modtagere af fritidspas, der ikke har økonomi til udstyr, der er nødvendigt for, at kunne deltage i aktiviteten.

  Målgruppen

  • Modtagere af fritidspas
  • hjem der ikke har mulighed for at betale for udstyret
  • det vurderes gavnligt for barnet/den unge/ den nytilkomne flygtninge at deltage i en fritidsaktivitet på så lige vilkår som muligt som jævnaldrene.

  Udstyret skal være nødvendigt for at kunne deltage i aktiviteten. Støtten er på max. 500 kr.

  Hvis du eller dit barn er i målgruppen for tilskud fra udstyrspuljen, kan beløbet blive udbetalt, såfremt der er dokumentation for betalingen af udstyret (eksempelvis en kvittering for købet). Betalingen skal være sket indenfor de seneste to måneder fra ansøgningen via blanket.