Gå til hovedindhold

Andre muligheder for støtte

Hvis det ikke længere er muligt at få økonomisk støtte gennem Frederiksberg Fritidsvejledning, kan der være mulighed for at søge støtte andre steder.

Indhold

  Nedenfor er en liste til inspiration med andre støttemuligheder. Listen er ikke udtømmelig og Frederiksberg Kommune er ikke ansvarlig for at opdatere informationerne om de forskellige støtteformer. Har I spørgsmål, skal I den konkrete organisation.

  Foreninger der er medlem af DGI kan søge om kontingenttilskud til de af deres medlemmer hvor det er relevant, læs mere her. Det er muligt at søge støtte for op til 2/3 dele af kontingentet dog max 1.000 kr

  Tilskud fra Frederiksbergs Idræts-Unions Rejselegat skal anvendes som hjælp til unge idrætsudøveres deltagelse i bl.a. idrætsstævner. Idrætsudøverne skal være under 18 år. Tilskuddet gives til enkelte idrætsudøvere der af økonomiske årsager ellers ikke havde mulighed for at deltage. Læs mere her.

  Foreningen uddeler legater til fortrinsvist enlige udsatte forsørgere (både mødre og fædre), som ikke har mulighed for at få hjælp fra det offentlige, eller hvor den offentlige hjælp er utilstrækkelig. Du kan læse mere og ansøge her.

  Du skal være bosat på Frederiksberg, København SV, Valby, Vanløse eller Vesterbro, og dit barn skal være mellem 0 og 17 år, for at du kan få hjælp. Ansøgningsskemaet kan hentes på Rolighedsvej 18 og returneres her til. Beløbsgrænsen er 1.000 kr. pr. sæson.

  Fritidspuljen støtter bredt for at fremme deltagelsen i fritids- og foreningslivet for børn og unge med flygtninge- og etnisk minoritetsbaggrund. Du kan læse mere her.

  For at komme i betragtning til et fritidsstipendie skal du være eneforsørger til et eller flere hjemmeboende børn under 18 år og have brug for økonomisk hjælp. De støtter eneforsørgere, der modtager kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension eller en anden lav ydelse. Du kan læse mere her.